Fejlesztési projektek

2005. már. 1. – 2006. máj. 31.

A projekt célja olyan egységes azonosítási, jogosultság-kezelési és naplózó rendszer kifejlesztése és pilot keretében történő validálása, amely a hazai kutatói hálózatra csatlakozó szervezetek - felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és közgyűjtemények - számára biztosítja a védett webes erőforrások (alkalmazások, adatbázisok stb.) biztonságos és rugalmas megosztását egymás, illetve harmadik fél számára - hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

2005. feb. 28. – 2006. máj. 31.

A hazai szuperszámítás-technika, illetve grid kutatás az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A korábbi alapkutatások folytatódása mellett megjelentek a szolgáltatási szinten működő szuperszámítás-technikai, illetve elosztott „virtuális szuperszámítógép”, ún. grid szolgáltatások, az esetek többségében PC-labor architektúrákra alapozva.

2005. feb. 28. – 2006. máj. 31.

A projekt célja olyan rendszertechnikai környezet kifejlesztése, amely:
- használatával a WLAN csatoló egység (a rádiós access point) megköveteli, hogy a WLAN-ra csatlakozó felhasználó egyértelműen, jelszóval védetten azonosítsa magát, vagy vendégként jelentkezzen be
- egységes, központilag felügyelt nyilvántartási rendszert biztosít - azaz egy szolgáltatói tartomány tetszőleges helyén, akár másik üzleti helyszínen, vagy különböző intézményekben is - lehessen ugyanazt az azonosítót használni

2005. jan. 1. – 2007. ápr. 30.

A projekt célja

Az ORG projekt célja a Nemzeti Rákregiszter számára egy új, modern infrastruktúrán alapuló, online adatgyűjtő rendszer kiépítése.

Az új rendszer lehetővé teszi a nagy kórházakon kívül a kisebb intézeteknek is, hogy kényelmesen, egy webböngésző segítségével, kapcsolódjanak a rendszerhez, kihasználják az online kapcsolat előnyeit, az adatjavítást, a hibák gyors visszajelzését. Ez a megoldás lehetőséget teremt az adatok minden eddiginél precízebb összegyűjtésére, és a statisztikai hibák jelentős csökkentésére.

jan. 1. – jún. 30.

A projekt célja a Magyar Telekom Csoport intranet fórum rendszerének teljes megújítása, az eredeti rendszer adatainak migrálásával. Az új rendszerrel kapcsolatban a legfőbb elvárás az volt, hogy az időről-időre megrendezésre kerülő nyilvános virtuális fórumok fennakadás nélkül lebonyolíthatók legyenek. Ezeken a fórumokon minden Magyar Telekom dolgozó szabadon kérdezheti a vállalat egy vezetőjét egy adott témában, amit az érintett vezető 1-2 órás időtartamban online válaszol meg az intranetes fórumon keresztül.

2005. jan. 1. – 2007. dec. 31.

A CityGuide projektben három magyar város turisztikai hivatala kapcsolodott be (Pécs, Eger és Sopron). A projekt célja, hogy PDA-án helyfüggő (turista, történelmi, kulúráis és helyi) információkat jelenitsünk meg az odalátogató turisták számára. A PDA szöveg, kép és hang információkat hordoz. Amikor egy lágtogató belép egy múzeumba, akkor az eszköz végigvezeti a kiállításon és egyéb információkkal látja el. Az eszköz tartalmaz egy adatbázist, amelyben információk jelennek meg egy városról. Az eszköz használható autovezetés közben is.

2004. nov. 1. – 2007. okt. 31.

A hazai vállalatok digitalizáción alapuló gyors válaszadási képessége és a változások és zavarok kezelésére szolgáló képessége a hatékonyság és a túlélés létkérdésként jelentkezik, mégpedig a
vállalati méretektől függetlenül. Olyan megoldásokat kell tehát kifejleszteni, melyek jól használhatók a globalizált nagyvállalatokban és a velük együttműködő kis- és középvállalatokban egyaránt. A gazdaságosság érdekében - elsősorban az utóbbiaknál - a megoldásokat
szolgáltatásként (e-service formájában) érdemes nyújtani. A VITAL projekt fő célkitűzése a termelési hálózatoktól az egyes

2004. okt. 1. – 2006. szept. 30.

A program célja, olyan referencia tanulmányok készítése, amelyekben elemezzük azoknak a kutatásoknak és kísérleteknek az eredményeit, amelyekben olyan eLearning megoldásokat fejlesztettek ki, ahol a web, a digitális TV és a mobil technológiákat integrálják. A "ubiquitous learning" a mindenütt jelenlevõ tanulás az egész életen át tartó tanulás személyre szabott formája, a következõ generációs elektronikus tanulás. Ez a megoldás mind az informális mind a nem formális tanulás keretében lehetõvé teszi a tananyaghoz a könnyebb hozzáférést., a mobilitást az európai polgárok számára.

2004. jan. 1. – 2008. dec. 31.

A kutató laborok közötti egyre több helyen megtalálható nagysebességű hálózati infrastruktúra, valamint az a tény, hogy a hálózati kapacitás sokkal gyorsabban növekszik, mint a processzorsebesség, illetve tárolási kapacitás (Moore törvény vs. tárolási kapacitásnövekedés, illetve optikai hálózati kommunikáció), napjainkban lehetővé tette a nagy földrajzi távolságokon történő erőforrás elosztást, ismertebb nevén a Grid paradigmát. Ezt az integrált hálózatot és köztesréteg környezetet e-infrastruktúrának (eInfrastructure) is nevezik.

2004. jan. 1. – 2008. dec. 31.

Az EGEE (Enabling Grid for E-sciencE = alkalmassá tenni a Grid technológiát az E-tudomány számára) az Európai Unió 6. keretprogramja keretében támogatott legnagyobb Grid projekt. A négy éves időtartam első felében több mint 30 millió euróval támogatott program célja a Grid-technológia legújabb eredményeinek felhasználásával létrehozni egy olyan Grid szolgáltatást, amely napi 24 órában rendelkezésre áll; először az európai kutatás meghatározott területei számára, majd szélesebb körben, általában a kutatás-fejlesztés, később az ipari-szolgáltatási alkalmazások számára is.