Részlegek

Az MTA SZTAKI eLearning Osztálya az elmúlt évtizedben a hazai informatikai piac több szegmensében is meghatározó szereplővé vált, főként az innovatív termék- és tartalomfejlesztésben valamint különböző szakértői területeken. Az eredmények elérését elsősorban az oktatási, mobil, multimédia és kutatásfejlesztési tapasztalatok sokoldalú alkalmazása tette lehetővé.

Az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály (MTA SZTAKI DSD) informatikai felfedező- és alkalmazott kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenységei az osztály megalapításával, 1994-ben kezdődtek és a következő szakterületeket ölelik fel: elosztott és pervazív rendszerek, felhő (cloud) számítástechnika, csoportszoftverek, CSCW (Computer Supported Cooperative Work), digitális könyvtárak és archívumok, World Wide Web szolgáltatások és alkalmazások, szemantikus web, mindezek desktop és nomadikus platformokon.

A két- és három-dimenziós képi világ információtartalmának kiemelésében, a jellemzők kiválogatásban dolgoztak ki új eljárásokat, mint:

A Hálózatbiztonsági és Internet Technológiák Osztály egy sor számítógéphálózati projektben vett részt és hosszú ideje a hazai számítógép hálózati kultúra műhelye. Az osztály tevékenységét még a 70-es években kezdte meg, az első hazai fejlesztésű eszközökből épülő nyilvános szolgáltatást nyújtó hálózati rendszer is itt készült. A 1990-es évektől az Internet technológia hazai bevezetése és az Internet technológia nagysebességű kutatóhálózati kiterjesztése volt a legfontosabb elért eredmény.

Társadalmunk számára már nincs visszalépés: az életünk minden területét átszövik az infokommunikációs technológiák. Szenzorok sokaságával felszerelt mobil eszközök felhasználók százmillióit kötik össze és adatok Petabyte-jait termelik naponta. A fizikai és digitális világ közötti választóvonal áttöréséhez azonban radikálisan új, skálázható algoritmikus technikák és az egyének és a társadalom működésének ismerete szükséges.

A Laboratórium fő tevékenysége az ún. kiber-fizikai gyártó- és logisztikai rendszerek kutatása, ami olyan modellek, módszerek és technikák kidolgozására és alkalmazására irányul, melyek alkalmasak a változó, bizonytalansággal terhelt környezetben működő, összetett műszaki és gazdasági rendszerek valósidejű működtetésére, egyensúlyt teremtve az optimálás, autonómia és kooperáció terén. A kutatás több tudományterület – jellemzően a számítástudomány, az operációkutatás, a gyártástudomány és a mesterséges intelligencia – együttes művelését igényli.

Az MTA SZTAKI Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratóriuma (LPDS) meghatározó szerepet tölt be az elosztott, a grid és a felhő technológiák területén.

A Laboratórium a matematikai rendszerelmélet irányítástechnika tárgyú kutatásainak vezető hazai kutatóhelye. Az itt művelt kutatási területek felölelik a matematikai rendszerelmélet és modellezés módszereit, a hagyományos és feltörekvő új technológiák által létrehozott dinamikus rendszerek analízisének és irányításának problémáit.

A Laboratórium optikával, érzékelő tömbökkel, valamint az érzékelt jelek  sokmagos processzor tömbön történő hatékony kiértékelésével foglalkozik. A kutatási területek között megjelenik a napjaink számítástechnikájának egyik legégetőbb problémája, nevezetesen, hogy hogyan lehet egy adat-intenzív feladatosztályban hatékonyan működő sokmagos processzorarchitektúrát tervezni.

 
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
H-1111 Budapest, Kende u. 13-17.
H-1518 Budapest, P.O.B. 63, Hungary
+36 1 279 6000 · contact@sztaki.mta.hu