Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratórium

 
 
 

Az MTA SZTAKI Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratóriuma (LPDS) meghatározó szerepet tölt be az elosztott, a grid és a felhő technológiák területén. Nem csak alapító tagja a Magyar Grid Kompetencia Központnak, a Nemzeti Grid Kezdeményezésnek, a Nemzetközi Desktop Grid Szövetségnek és a Magyar OpenNebula Felhasználó Közösségnek de az Európai Unió hetedik keretprogramjának keretein belül koordinátora számos európai grid projektnek is.

Az MTA SZTAKI részeként, a Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratórium két fő kutatási területe a grid és a felhő technológia.

A grid kutatás területén a célunk kettős. Egyrészt szeretnénk hatékony szoftverfejlesztési eszközöket és magas szintű szolgáltatásokat, s hozzá testre szabható kutatási portálokat biztosítani (WS-PGRADE/gUSE portál), amelyek bázisát a munkafolyamat (workflow) alapú megközelítés képezi. Másrészt olyan, könnyen kivitelezhető köztesréteg megoldások (SZTAKI Desktop Grid) és az átjárhatóságot elősegítő technológiák (3G-Bridge) fejlesztésével foglalkozunk, amelyek lehetővé teszik az alternatív elosztott, grid és felhő IT platformok költséghatékony kutatási és üzleti alkalmazását.

Laborunk többek között, az ILAB, az ITAK és a DSD részlegekkel együttműködésben részt vett a SZTAKI Felhő projektben, és egyre több felhő alapú fejlesztési folyamatba kapcsolódik be. A labor kutatásai elsősorban az IaaS alapú felhőrendszerekre irányulnak. A kutatások fő célja, hogy a korábban kifejlesztett termékeinket és szolgáltatásainkat skálázható és transzparens módon lehessen felhőkben és felhő-federációkban is futtatni.

Legfontosabb kutatási területeink

 • grid számítástechnika, kiemelten desktop grid rendszerek
 • felhő alapú rendszerek
 • grid és felhő rendszerek közötti együttműködés és átjárhatóság
 • erőforrás ütemezés és allokáció grid és felhő rendszerekben
 • kutatási portálok grid és felhő rendszerekhez
 • munkafolyamat (workflow) alapú IT megoldások

Kiemelkedő eredményeink

Laborunk 2000 óta vesz részt magyar és nemzetközi grid kutatásokban, nemzetközileg elismert eredményeket ért el a grid köztesréteg és a magas szintű felhasználói felületek kutatásában, gyakorlati megvalósításában. A területen az egyik kiemelkedő eredményünk a jelenleg is folyamatos fejlesz-tés alatt álló WS-PGRADE/gUSE portál, amely webszolgáltatásokra alapul és nem kívánja meg a felhasználótól, hogy mélyebben belelásson a technológiába, hanem egy fenti absztrakciós szintről nézve is kész működő szolgáltatást tud nyújtani a különböző grid és felhő infrastruktúrák segítségével amik elérhetők a portálon keresztül.

 • IT megoldások nyújtása erőforrásaink hatékonyabb kihasználására

A grid kutatás területén egy másik fontos fejlesztésünk a SZTAKI Desktop Grid (SZDG). Ennek célja, hogy megoldást kínáljon az otthoni személyi számítógépek, vagy egy szervezet elkülönülő részein lévő számítógépek szabad kapacitásainak kihasználására, lehetővé téve, hogy személyi számítógépével bárki hozzájárulhasson közcélú magyar és nemzetközi kutatási projektekhez, esetleg a későbbiekben saját feladatait oldja meg az SZDG segítségével. Egy desktop grid hatalmas számú szétosztott erőforrással tud összekapcsolódni, komplex alkalmazásokat képes megoldani.

 • Erőforrások bővítése a felhőben

A felhő alapú rendszerekkel kapcsolatos kutatásaink során eddig két lezárt és két jelenleg is futó projekttel büszkélkedhetünk. A nem rég lezárult S-CUBE projekt célja egy olyan szolgáltatás alapú rendszer kifejlesztése volt, amelynek segítségével feloldható a különböző kutatói csoportok munkájának fragmentálódása. Az EDGI projekt desktop grideket felhőkkel összekötő köztes réteg kifejlesztésével foglalkozott. Ennek célja, hogy a desktop grid rendszereket felhő alapú erőforrásokkal lehessen dinamikusan bővíteni. A jelenleg is folyó SCI-BUS projekt a különböző tudományterületek számára készít alkalmazás-specifikus portálokat, melyek a rendelkezésre álló elosztott számítási infrastruktúrákhoz biztosítanak hozzáférést a felhasználók számára transzparens módon. A Felhő projekt keretein belül célunk a már számos európai gridben használt WS-PGRADE/gUSE portál szolgáltatás felhőre adaptálása és skálázhatóvá tétele.

 • Tudástranszfer, oktatás támogatása

2004 óta nemzeti és a nemzetközi tréningekkel a kutatólaboratórium tudástranszfert nyújt és megcéloz új felhasználókat iparági és tudományos területekről egyaránt. A laboratórium szervezett és a házigazdája volt számos grid és cloud nyári iskolának és igen aktív az egyetemi és egyetem utáni oktatásban; a laboratórium munkatársai rendszeresen előadásokat és szemináriumokat tartanak egyetemi és posztgraduális szinteken az ELTE, OE és BME egyetemeken.
A laboratórium alapító tagja a Nemzetközi Desktop Grid Federációnak - International Desktop Grid Federation (IDGF).

Nemzetközi és EU-s projektekben való részvételünk

 • Futó projektek

AgroDat.hu
CloudSME
CLAKK
SCI-BUS (Koordinátor: LPDS)
IDGF-SP (Koordinátor: LPDS)
ER-flow
EGI-InSPIRE
agINFRA

 • Nemrég lezárt projektek

GLOBAL excursion
EDGI (Koordinátor: LPDS)
DEGISCO (Koordinátor: LPDS)
SHIWA (Koordinátor: LPDS)
EDGeS (Koordinátor: LPDS)
S-CUBE
ETICS-2

Főbb szolgáltatásaink

Főbb termékeink

 

Laborismertető
Bemutatkozó videó

Vezető

Prof
laborvezető