Fejlesztési projektek

2005. okt. 17. – 2004. nov. 1.

A projekt célja egy olyan intelligens informatikai rendszer prototípusának elkészítése volt, mely a traumatológusok és ápolok részére szakmailag megalapozott információs támogatást nyújt és ezáltal javítja a baleseti és sürgősségi ellátás minőségét. A rendszer interaktív módon biztosítja az individuális on-line betegkövetést (páciens-orientált rendező elv), támogatja az orvosi tevékenységeket (minőség-orientált rendező elv) és real-time szolgáltatásokat nyújt az osztályos és intézeti menedzsment számára (vezetés orientált rendező elv).

2005. okt. 1. – 2007. jún. 1.

A CALIBRATE projekt nyolc oktatási minisztérium, - ebből hat az újonnan csatlakozott országokból - vezető kutató intézetek, értékelő szakértők, technológiai szolgáltatók és kisvállalkozások bevonásával valósítja meg azt a célt, hogy támogassa a tanulási egységek és források csoportos felhasználását és cseréjét az iskolákban.

2005. júl. 1. – 2009. júl. 1.

A MOBIL INNOVÁCIÓS KÖZPONT a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati támogatásából alakult meg (MIK), amely egyetemek, akadémiai kutatóintézet, iparvállalatok, szolgáltatók, valamint tudományos kutatással vagy innovációval foglalkozó szervezetek együttműködésére épül.

2005. már. 1. – 2006. jún. 1.

A projekt célja olyan egységes azonosítási, jogosultság-kezelési és naplózó rendszer kifejlesztése és pilot keretében történő validálása, amely a hazai kutatói hálózatra csatlakozó szervezetek - felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és közgyűjtemények - számára biztosítja a védett webes erőforrások (alkalmazások, adatbázisok stb.) biztonságos és rugalmas megosztását egymás, illetve harmadik fél számára - hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

2005. feb. 28. – 2006. jún. 1.

A hazai szuperszámítás-technika, illetve grid kutatás az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A korábbi alapkutatások folytatódása mellett megjelentek a szolgáltatási szinten működő szuperszámítás-technikai, illetve elosztott „virtuális szuperszámítógép”, ún. grid szolgáltatások, az esetek többségében PC-labor architektúrákra alapozva.

2005. feb. 28. – 2006. jún. 1.

A projekt célja olyan rendszertechnikai környezet kifejlesztése, amely:
- használatával a WLAN csatoló egység (a rádiós access point) megköveteli, hogy a WLAN-ra csatlakozó felhasználó egyértelműen, jelszóval védetten azonosítsa magát, vagy vendégként jelentkezzen be
- egységes, központilag felügyelt nyilvántartási rendszert biztosít - azaz egy szolgáltatói tartomány tetszőleges helyén, akár másik üzleti helyszínen, vagy különböző intézményekben is - lehessen ugyanazt az azonosítót használni

2005. jan. 1. – 2007. máj. 1.

A projekt célja

Az ORG projekt célja a Nemzeti Rákregiszter számára egy új, modern infrastruktúrán alapuló, online adatgyűjtő rendszer kiépítése.

Az új rendszer lehetővé teszi a nagy kórházakon kívül a kisebb intézeteknek is, hogy kényelmesen, egy webböngésző segítségével, kapcsolódjanak a rendszerhez, kihasználják az online kapcsolat előnyeit, az adatjavítást, a hibák gyors visszajelzését. Ez a megoldás lehetőséget teremt az adatok minden eddiginél precízebb összegyűjtésére, és a statisztikai hibák jelentős csökkentésére.

jan. 1. – júl. 1.

A projekt célja a Magyar Telekom Csoport intranet fórum rendszerének teljes megújítása, az eredeti rendszer adatainak migrálásával. Az új rendszerrel kapcsolatban a legfőbb elvárás az volt, hogy az időről-időre megrendezésre kerülő nyilvános virtuális fórumok fennakadás nélkül lebonyolíthatók legyenek. Ezeken a fórumokon minden Magyar Telekom dolgozó szabadon kérdezheti a vállalat egy vezetőjét egy adott témában, amit az érintett vezető 1-2 órás időtartamban online válaszol meg az intranetes fórumon keresztül.

2005. jan. 1. – 2008. jan. 1.

A CityGuide projektben három magyar város turisztikai hivatala kapcsolodott be (Pécs, Eger és Sopron). A projekt célja, hogy PDA-án helyfüggő (turista, történelmi, kulúráis és helyi) információkat jelenitsünk meg az odalátogató turisták számára. A PDA szöveg, kép és hang információkat hordoz. Amikor egy lágtogató belép egy múzeumba, akkor az eszköz végigvezeti a kiállításon és egyéb információkkal látja el. Az eszköz tartalmaz egy adatbázist, amelyben információk jelennek meg egy városról. Az eszköz használható autovezetés közben is.

2004. nov. 1. – 2007. nov. 1.

A hazai vállalatok digitalizáción alapuló gyors válaszadási képessége és a változások és zavarok kezelésére szolgáló képessége a hatékonyság és a túlélés létkérdésként jelentkezik, mégpedig a
vállalati méretektől függetlenül. Olyan megoldásokat kell tehát kifejleszteni, melyek jól használhatók a globalizált nagyvállalatokban és a velük együttműködő kis- és középvállalatokban egyaránt. A gazdaságosság érdekében - elsősorban az utóbbiaknál - a megoldásokat
szolgáltatásként (e-service formájában) érdemes nyújtani. A VITAL projekt fő célkitűzése a termelési hálózatoktól az egyes