Fejlesztési projektek

2017. jan. 1. – 2019. jún. 1.

A LinkingDanube projekt a közösségi közlekedéssel utazók információszolgáltatásának javításával foglalkozik, különös tekintettel a határon átnyúló ingázásra és a vidéki területek mobilitására. A projekt átfogó célja, hogy városi és vidéki területeken a transznacionális, interoperábilis és multimodális utazástervezéssel elősegítse a fenntartható közlekedési módok használatát és a Duna régióban való kiegyensúlyozott megközelíthetőséget. Jelenleg nincs megfelelő multimodális, transznacionális utazástervező rendszer Európában.

2013. nov. 24. – 2015. már. 31.

A föderatív attribútumkezelés eredeti elképzelése, amelyben kizárólag IdP-k adják az adatokat SP-knek, nem felel meg a való élet által támasztott követelményeknek. Egyrészt a home intézmények IdP-i az azonosítást és az adott intézmény számára érdekes alapvető adatokat tudják csak szolgáltatni, de nem kompetensek abban, hogy a felhasználóról adatokat adjanak egyéb kontextusokra vonatkozóan.

2013. szep. 9. – 2016. dec. 31.

Magyarországon a tehetségsegítés nagyszabású, húszéves programjának, az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Tehetség Programnak meghatározó része a Magyar Géniusz Program amely az elmúlt évtizedet tekintve a legmeghatározóbb tehetségsegítő szakmai programsorozat. Ez a 2009 júniusában kezdődött és 2011 végéig tartó program egy kiemelt projektből és az ehhez csatlakozó társpályázatokból áll.

2013. júl. 22. – 2016. dec. 31.

A Videotorium funkcionalitását tekintve a felsőoktatás, kutatás és közgyűjtemények speciális igényeinek kíván megfelelni, amelyet az általános célú videómegosztó szolgáltatások nem, vagy csak igen korlátozottan tudnak kiszolgálni.

2012. ápr. 1. – 2014. már. 31.

A projekt célja kettős. Egyrészt a felhőkhöz, mint elosztott informatikai rendszerekhez kapcsolódó kutatások végzése, másrészt ezen kutatások eredményei alapján olyan intézeti felhő kifejlesztése és üzembe helyezése, ami lehetővé teszi az intézeti informatikai infrastruktúra jelentős korszerűsítését. Ez a felhő alapú informatikai infrastruktúra jelentősen hatékonyabb és olcsóbb lesz, mint a hagyományos elvekre és egyedi, specializált szerverekre épülő korábbi infrastruktúra.

2012. jan. 1. – 2016. dec. 31.

A Magyar Tudományos Művek Tárát az MTA Elnökség határozata alapján a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására hozott létre a Magyar Tudományos Akadémia.

A sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok.

2006. júl. 1. – 2008. dec. 31.

A projekt keretében a BME-n létrehozott Mobil Innovációs Központ (MIK) infrastruktúrájához kapcsolódó, a federalizált identity menedzsment szabványokon alapuló mintarendszert fejlesztünk, amely segítségével megvalósítható a felhasználók - vásárlók - „egykapus” elektronikus kiszolgálása, illetve az adatok szabályozott és ellenőrzött áramlása az autorizációs bróker, más nevén az ”Árú kapu” és a vele federalizációs szerződéses kapcsolatban álló tartalomszolgáltatók - eladók - között.

2005. nov. 1. – 2008. szep. 30.

A vállalatokat, szervezeteket fenyegető potenciális veszélyek közül a működési kockázatok közé tartoznak a belső, illetve külső csalás és más kriminális tevékenységek következményei, valamint az üzleti folyamatok rossz kivitelezéséből eredő hibák. Mindezek a káresemények a cégeknek jelentős veszteségeket okoznak.

2005. okt. 17. – 2004. okt. 31.

A projekt célja egy olyan intelligens informatikai rendszer prototípusának elkészítése volt, mely a traumatológusok és ápolok részére szakmailag megalapozott információs támogatást nyújt és ezáltal javítja a baleseti és sürgősségi ellátás minőségét. A rendszer interaktív módon biztosítja az individuális on-line betegkövetést (páciens-orientált rendező elv), támogatja az orvosi tevékenységeket (minőség-orientált rendező elv) és real-time szolgáltatásokat nyújt az osztályos és intézeti menedzsment számára (vezetés orientált rendező elv).

AAI

2005. már. 1. – 2006. máj. 31.

A projekt célja olyan egységes azonosítási, jogosultság-kezelési és naplózó rendszer kifejlesztése és pilot keretében történő validálása, amely a hazai kutatói hálózatra csatlakozó szervezetek - felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és közgyűjtemények - számára biztosítja a védett webes erőforrások (alkalmazások, adatbázisok stb.) biztonságos és rugalmas megosztását egymás, illetve harmadik fél számára - hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.