LinkingDanube

 
2017. jan. 1. – 2019. jún. 1.
Költségvetés
2.917.930,50 EUR
SZTAKI költségvetése
275.512,50 EUR
Támogatás mértéke %
100
 

A LinkingDanube projekt a közösségi közlekedéssel utazók információszolgáltatásának javításával foglalkozik, különös tekintettel a határon átnyúló ingázásra és a vidéki területek mobilitására. A projekt átfogó célja, hogy városi és vidéki területeken a transznacionális, interoperábilis és multimodális utazástervezéssel elősegítse a fenntartható közlekedési módok használatát és a Duna régióban való kiegyensúlyozott megközelíthetőséget. Jelenleg nincs megfelelő multimodális, transznacionális utazástervező rendszer Európában. A LinkingDanube projekt különösen a TEN-T hálózat kevésbé hozzáférhető területeinek bevonására fókuszál azáltal, hogy összekapcsolja az igényvezérelt közösségi közlekedési szolgáltatásokat, és integrálja az igényforgalmi adatokat a szolgáltatásokba.

LinkingDanube logo

Az egyik fő kimenet a Duna régió fenntartható közlekedési módjaihoz kapcsolódó, transznacionális és multimodális utazástervezési szolgáltatások nyilvánosan elérhető koncepciója lesz. A koncepció segíti a LinkingDanube projekten belüli technikai fejlesztési munkát, és inputot biztosít a projekt külső szakértői számára. A LinkingDanube szolgáltatás meglévő utazástervező rendszerekre épül, és decentralizált módon fog megvalósulni, így biztosítva az útvonal tervezésének megvalósulását az egyes országok saját rendszereiben. Valamennyi saját utazástervezőt egy nyitott alkalmazásprogramozási felületen (API) keresztül lehet majd elérni, amely egy központi alkalmazáson keresztül biztosítja a transznacionális útvonalkeresést a végfelhasználók számára.

Projekt honlap: http://www.interreg-danube.eu/linking-danube

Résztvevők
 • AustriaTech Federal Agency for Technological Measures Ltd., AUSTRIA
 • KORDIS JMK, CZECH REPUBLIC
 • ELECTRONIC SOLUTIONS SRL, ROMANIA
 • POLITEHNICA University of Timisoara, ROMANIA
 • Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region, SLOVENIA
 • Railway Company Slovakia, j.s.c., SLOVAKIA
 • Ministry of Infrastructure of the Republic of Slovenia, SLOVENIA
 • GyőrSopronEbenfurt Railway Corp., HUNGARY
 • Institute for Computer Science and Control, Hungarian Academy of Sciences, HUNGARY
 • National Mobile Payment Plc., Hungary
 • Priority Area 1B Coordinator of the EUSDR, SLOVENIA
 • Knowledge HUB Moldova, MOLDOVA
 • Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure, CROATIA
Projekt céljai

Környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek támogatása, valamint a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott elérhetősége

Projekt várható eredményei

A pilot a LinkingDanube koncepció megvalósíthatóságát és funkcionalitását fogja bemutatni, beleértve a vidéki közösségi közlekedési szolgáltatások integrálását a nemzeti / regionális utazási tervezők információáramlásába és a határokon átnyúló szolgáltatások összekapcsolását. Az eredmények hosszú távú fenntarthatósága érdekében a Duna régióban transznacionális és fenntartható utazástervező rendszer megvalósítására vonatkozó stratégia kidolgozására kerül sor az EUSDR 1B munkacsoporttal együttműködve.