ASTOR

 
Működési kockázat csökkentése adaptív biztonsági eszközök segítségével
2005. nov. 1. – 2008. szep. 30.
Külső azonosító
2/004/05
 

A vállalatokat, szervezeteket fenyegető potenciális veszélyek közül a működési kockázatok közé tartoznak a belső, illetve külső csalás és más kriminális tevékenységek következményei, valamint az üzleti folyamatok rossz kivitelezéséből eredő hibák. Mindezek a káresemények a cégeknek jelentős veszteségeket okoznak.

A projekt fő célja olyan szabálytalanságok detektálására képes informatikai eszközrendszer (’ASTOR platform’) és erre épülő prototípusok, majd a későbbiekben termékcsalád(ok) létrehozása, amely a vállalatok, szervezetek működése során felmerülő biztonsági/kockázati események felderítését adaptív, „öntanuló” módszerekkel végzi és a korábbi módszerekkel elérhetőnél kisebb téves, illetve elmulasztott riasztási arányt képes elérni.

A projekt kiindulási pontja, hogy az informatikai rendszerben meglévő adatok és az adatbányászat, illetve gépi tanulás fejlett eszközeinek segítségével a normális ügymenetre/működésre jellemző mintázatok, lenyomatok, szabályosságok kinyerhetőek, majd ezek segítségével a folyamatosan érkező adatokból valós időben kiszűrhetőek a normálistól eltérő jelenségek.

A kifejlesztett prototípusok a projekt során valós üzleti körülmények között is kipróbálásra kerülnek.

Résztvevők

Fornax, Hexium, MTA SZTAKI, BMGE, BÉT