Zarándy Ákos

az MTA doktora
tudományos tanácsadó
Cím
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szobaszám
K 330
E-mail
zarandy.akos@sztaki.mta.hu
Telefon
+36 1 279 6131
Fax
+36 1 279 6196

Zarándy Ákos 1967-ben született egy mérnök házaspár második gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a Berzsenyi Dániel Gimnázium speciális matematika tagozatán végezte 1982 és ’86 között. Gimnáziumi évei alatt több országos fizika illetve matematika versenyen szerepelt az elsők között. Diplomáját 1992-ben szerezte a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán a Műszer- és Irányítástechnika szakon. Még Egyetemi évei alatt 1990 végén kezdett el dolgozni az MTA-SZTAKI-ban, Roska Tamás laboratóriumában, ahol 1992-ben aspiráns lett. Kutatási területe a Celluláris Neurális Hálózatok architektúrális kérdéseinek, programozásának és alkalmazási területeinek feltárása volt. Munkája során kidolgozta a bináris és a grayscale matematika morfológia CNN-es implementációját, a bináris képeken értelmezett térbeli logikát, valamint több neuromorf modellt az emberi színes látással illetve néhány vizuális illúzióval kapcsolatban. Gyakorlati eredményei között szerepel egy mammographiás röntgenképeket analizáló algoritmus, egy videó képjavító algoritmus kifejlesztése, valamint a CNN chipek univerzális tesztrendszerének megtervezése és megépítése. Aspiránsi évei alatt több alkalommal hosszabb időt töltött el a kaliforniai Berkeley Egyetemen Leon Chua és Frank Werblin professzor urak kutatólaboratóriumaiban. A műszaki tudományok kandidátusa fokozatot 1997-ben kapta meg. Kandidátusi disszertációjának címe: „CNN univerzális számítógépek alkalmazása - Térbeli logika, színek és illúziók”.
A fokozat megszerzése után figyelme a folyamatosan megjelenő CNN chipekre terelődött. Ezeknek segítségével dolgozta ki az első igazán nagy sebességű, másodpercenként több mint tízezer vizuális döntést hozó CNN alapú demonstrátort. A chipek alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása mellett kidolgozta a bináris template tervező módszerét, valamint két új CNN architektúrát, a sáv szerkezetű analóg CNN-t, valamint a CASTLE architektúrát.
Kollégáival 2000-ben úgy értékelte, hogy eljött az ideje a CNN technológia ipari hasznosításának, amelynek érdekében az MTA-SZTAKI segítségével megalapították AnaLogic Computers céget nevű. Ennek a cégnek 2005-ig részálású ügyvezetője volt. Ezekben az években dolgozták ki a CNN technológiát az iparba bevezető Bi-i kamerát, amely képes volt több tízezer vizuális döntést hozni másodpercenként ipari körülmények között. A kamera megnyerte a stuttgarti Vision 2003 kiállítás év terméke díját.
Zarándy Ákos 2005 tavasszal részállású docensként elkezdett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Karán tanítani. Ugyanebben az évben ősszel átvette az időközben az AnaLogic Computers leányvállalataként a kaliforniai Berkeleyben megalakult Eutecus Inc műszaki vezetését. Ezt a pozíciót 15 hónapig töltötte be, majd 2007 januárjától visszatért Budapestre a SZTAKI-ba. Ettől kezdve munkájának fókuszába a sok száz illetve a sok ezer processzoros architektúrák hatékony alkalmazásának kutatása áll. Ezekben az években jutott el a virtuális számítógépeken keresztüli transzformációs eredményekig, valamint a hullámoperátorok osztályozásáig, és a tervezési módszer kidolgozásáig. Ezekért az eredményekért kapta meg az Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet 2010-ben. 2011-ben megbízzák az MTA-SZTAKI-ban a Celluláris Érzékelők és Hullámszámítógépek Kutatólaboratóriumának vezetésével. Ugyanebben az évben habilitál, és 2012-ben professzori kinevezést kap a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia karán.
Zarándy Ákos 31 külföldi SCI folyóiratcikk, több mint 50 konferencia publikáció, egy editált könyv és több mint 10 könyvfejezet, valamint 2 szabadalom egyedüli vagy társszerzője. Ezekre összesen több mint 200 hivatkozást kapott. 2012-től az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Bizottságának a titkára. Jelentősebb kitüntetései és elismerései:
2007 Simonyi Károly Díj
2007 Microprocessor Report Innovation Award, San Jose, California: Superfast Sensor- Processors Break New Ground in Digital Imaging
2005 Best paper award, “Per-pixel integration time controlled image sensor” ECCTD Ireland
2003 Év terméke díj: Stuttgart Vision fair: Bi-i camera
2002 Kemény János díj (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság)
2000 Gábor Dénes Szabadalmi Díj
1999 General Electrics Ösztöndíj
1995: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
Zarándy Ákos nős, feleségével három fiúgyermeküket nevelik.

Kiemelt publikációk

További publikációk