Tudományos projektek

2013. nov. 24. – 2015. már. 31.

A föderatív attribútumkezelés eredeti elképzelése, amelyben kizárólag IdP-k adják az adatokat SP-knek, nem felel meg a való élet által támasztott követelményeknek. Egyrészt a home intézmények IdP-i az azonosítást és az adott intézmény számára érdekes alapvető adatokat tudják csak szolgáltatni, de nem kompetensek abban, hogy a felhasználóról adatokat adjanak egyéb kontextusokra vonatkozóan.

2005. nov. 1. – 2008. szep. 30.

A vállalatokat, szervezeteket fenyegető potenciális veszélyek közül a működési kockázatok közé tartoznak a belső, illetve külső csalás és más kriminális tevékenységek következményei, valamint az üzleti folyamatok rossz kivitelezéséből eredő hibák. Mindezek a káresemények a cégeknek jelentős veszteségeket okoznak.

2003. júl. 1. – 2006. feb. 28.

Az internetes hálózat és a hálózatba kapcsolt számítógépes rendszerek biztonsági kockázatainak felmérése, új típusú biztonsági módszerek, technológiák és eszközök kifejlesztése, biztonsági mintarendszerek kidolgozása, biztonsági szolgáltató szervezetek működési irányelveinek meghatározása, a számítógép-hálózati biztonsági kultúra terjesztése (oktatási anyagok, munkaértekezletek, esettanulmányok).

1992. jan. 1. – 2005. dec. 31.