Témavezetett hallgatónk Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíjat nyert

Dr. Viharos Zsolt János, az MTA SZTAKI, Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium munkatársa által vezetett Ph.D. téma doktorjelölt hallgatója, Konrád Krisztina „Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj”-at nyert el.

Örömmel adjuk közzé, hogy a Dr. Viharos Zsolt János kollégánk által vezetett Ph.D. téma kutatója, Konrád Krisztina, a Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola doktorjelölt hallgatója elnyerte a „Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj”-at, a „Biomassza anyagok energetikai felhasználását megalapozó mérési metódusok minősítése” című pályázatával.

A doktorjelölt témájának címe: „Pellet termékciklus szabályozó és mérőrendszerének kiterjesztése

Ph.D. témavezetői: Dr. Németh Gábor (Soproni Egyetem, Műszaki Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Faipari Gépészeti Intézet) és Dr. Viharos Zsolt János (MTA SZTAKI, Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium)

A pályázatának szerves részét képezi a doktorjelölt és az MTA SZTAKI, Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának együttműködése a kutatási tervben részletezett feladatok végrehajtása során.

nkp