LENDÜLET

 
Az MTA elnöke által átadott "Lendület - Big Data" kutatócsoport támogatás
2012. szep. 1. – 2015. dec. 31.
 

Társadalmunk számára már nincs visszalépés: az életünk minden területét átszövik az infokommunikációs technológiák. Szenzorok sokaságával felszerelt mobil eszközök felhasználók százmillióit kötik össze és adatok Petabyte-jait termelik naponta. A fizikai és digitális világ közötti választóvonal áttöréséhez azonban egyrészt radikálisan új, skálázható algoritmikus technikák, másrészt az egyének és a társadalom működésének ismerete szükséges.

„Big Data” - a magyarul egyelőre nehezen átadható új bűvszó olyan kérdéseket takar, ahol a probléma az adat mérete maga. Az üzleti intelligencia, a Web és szenzorhálózatok adatbányászata területén jelentkező extrém méretű információfeldolgozási problémák között kiemelten vizsgáljuk a szociális közösségeket és jelenségeket, a személyre szabott információ keresését, ajánló rendszereket, spam szűrőket és a navigációs, mobilitási adatok időbeli dinamikáját.

Az újonnan létrehozandó csoport célja, hogy zárt láncban teljes humán és hagyományos innovációs folyamatot valósítson meg a képzéstől (ELTE, BME), doktori munka vezetésétől a publikációs tevékenységen keresztül az eredmények ipari hasznosításáig. Talán országosan is egyedülálló a matematikusi és mérnöki munka tervezett együttélése: a kutatás alapvetően kísérleti jellegű, a módszerek létjogosultságát az igazolja, ha valós adatokon és alkalmazásokban hasznosítható eredményt, információt, új tudást hoznak létre. Ugyanakkor az adatok extrém mérete miatt ad hoc módszerek nem alkalmazhatók, minden lehetséges eljárás mély algoritmuselméleti és valószínűségszámítási ismereteken, matematikailag bizonyítható alapokon kell, hogy álljon.

A csoport több, egymással összefüggő kutatási terület szinergiáinak kiaknázására alakul. A megcélzott területek: algoritmusok elmélete, kiemelten a párhuzamosítás, az új hardver-architektúrák kihasználása céljából; adatbányászat és információ-visszakeresés; gépi tanulás, illetve adatbázisok elmélete. Célunk olyan módszerek kifejlesztése és alkalmazása, amelyeket korábban hatékonysági korlátok miatt nem tartottak megvalósíthatónak. Kutatásunk elméleti korlátok, közelítési hibabecslések, modellezés és heurisztikák ötvözete, amelyek célja gyakorlati problémák megoldása és valós adatok kezelése.

A kiemelt újdonságtartalmú területek a következők:

* Többmagos architektúrák alkalmazása nagyméretű üzleti intelligencia,
   szöveges és multimédia információkeresési feladatok megoldásában;
 * Adatbányászat, gépi tanulás és hatékony algoritmusok az
   ügyfélismeret (churn, up-, cross-selling) szolgálatában;
 * Multimédia információkeresés és ajánló rendszerek új platformokon
   (mobil eszközök, televízió és Internet fúziója, Web 3.0 törekvések
   támogatása).
 * Adatvezérelt megközelítések a humán viselkedés kutatásának
   területén, matematikai, adatbányászat modellek, ill. algoritmusok
   alkalmazása.

Vezető

E-mail
benczur.andras@sztaki.hu
Telefon
+36 1 279 6172