Életre szóló taggá választotta az IEEE Kovács Györgyöt

Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Life Senior Member tagságot adományozott Kovács Györgynek, a SZTAKI professor emeritus kutatójának. 

Az IEEE elektronikai, villamosmérnöki, számítástechnikai tudományokhoz kapcsolódó szabványok kidolgozásával, oktatással, tudományos konferenciák szervezésével, tanulmányok publikálásával foglalkozó rangos nemzetközi szakmai szervezet. Az IEEE 1963-ban több hasonló szakmai szervezet egyesüléséből jött létre az Amerikai Egyesült Államokban.

Kovács György professor 1966-ban, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán kapott kitüntetéses diplomát. Ugyanitt szerezte egyetemi dr. fokozatát 1976-ban, majd habilitált és egyetemi magántanár lett 1995-ben. 

A Magyar Tudományos Akadémián kandidátusi fokozatot szerzett 1978-ban, majd az MTA Doktora fokozatot 1997-ben. 1966 óta az MTA AKI, majd a SZTAKI munkatársa, jelenleg tudományos tanácsadó. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamint a Pécsi Egyetem professzora. Vendégkutató volt az USA-ban, a Szovjetunióban, az NSZK-ban, vendégprofesszor Mexikóban és Olaszországban. 

Több mint 300 publikációja jelent meg folyóiratokban és konferenciakiadványokban, például az IFAC és IFIP világkonferenciáin. Több mint 100 független hivatkozása van. Számos Magyar és nemzetközi szervezet tagja, tisztségviselője, IEEE tagsága mellett az IFIP TC5 elnökhelyettese. Négy tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja