Tudományos projektek

2008. okt. 1. – 2011. szept. 30.

A projekt célja, hogy szisztematikusan megvizsgáljuk a közép távú termelés tervezési és a rövid távú ütemezési problémák megoldása során felmerülő, az egyes szintek eltérő céljaiból eredő konfliktushelyzeteket, és új megoldási módszereket dolgozzunk ki, amelyek segítségével a kétszintű tervezési problémák megoldhatóak. Mivel feltesszük, hogy az ütemezők optimális ütemezést keresnek a saját céljaik szerint, ezért a tervezési probléma nem ekvivalens egy Pareto optimális megoldás megtalalásával, hanem egy kétszintű optimalizálási probléma.

2008. okt. 1. – 2012. szept. 30.

• Érzékelőkkel mérünk egy térrészt. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy a dinamikusan
változó térben valami jelentős történik?
• Meg tudjuk-e mérni, hogy a mért térben zajló eseményeknek mi a szabadsági foka?
• Lehet a passzív méréssel becslést tenni arra, hogy a térrészben külső beavatkozás történt?
• Ha célzottan beavatkozunk, tudjuk-e mérni a hatást? A hatás alatt a térrész folyamatainak
célzott és a beavatkozástól függő megváltozását értjük.
• Milyen geometria szerkezetek és fizikai folyamatok becsülhetők meg érzékelő-hálózatok

2008. már. 15. – 2011. már. 31.

Reliability focused research on optimizing Wind Energy systems design, operation and maintenance: Tools, proof of concepts, guidelines & methodologies for a new generation.

ReliaWind project is awarded EU funding within the frame of the European Union’s Seventh Framework Programme for RTD (FP7) under the Specific Programme COOPERATION, Theme 5 - Energy (Call FP7-ENERGY-2007-1_RTD)

2008. már. 1. – 2012. feb. 29.

Az S-Cube egy olyan integrált és multidiszciplináris kutatói közösséget akar kialakítani, amely Európát vezető helyzetbe hozza a szoftver-szolgáltatások forradalmában, így segítve a szolgáltatásalapú Internet alakulását, ami az eljövendő interaktív társadalmunk gerincét képezi.

A kutatói szakértelem és a kutatók közötti intenzív kollaboráció a szoftver-szolgáltatások területén a következő problémákra próbál megoldást találni:

2008. jan. 1. – 2009. dec. 31.

Az Enabling Desktop Grids for e-Science (EDGeS) című, az EU FP7 Infrastruktúra program alatt elnyert pályázat első sorban a kutatói közösségek részére alakít ki e-infrastruktúrát. A projekt a rendkívül nagy informatikai (számítási, háttértár és hálózati) kapacitást igényelő felhasználói csoportokat és közösségeket célozza meg, mely erőforrások és szolgáltatások a jelenlegi e-infrastuktúrákban még nem állnak rendelkezésre.

2008. jan. 1. – 2012. dec. 31.

Az S-Cube olyan integrált és multidiszciplináris kutatói közösséget fog létrehozni, ami Európát vezető helyzetbe hozza a szoftver-szolgáltatások forradalmában, így segítve a szolgáltatásalapú Internet alakulását, ami az eljövendő interaktív társadalmunk gerincét képezi.

A kutatói szakértelem és a kutatók közötti intenzív kollaboráció a szoftver-szolgáltatások területén a következő problémákra próbál megoldást találni:

2007. dec. 1. – 2010. feb. 28.

Az Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET (IQTool) projekt célja egy nyílt forráskódú szoftver kifejlesztése, amit egy LMS-be lehet integrálni. Az eszköz így alkalmas az eLearning képzési programok és tananyagok oktatási színvonalának mérésére, mivel támogatja egy, a minőséget mérő eszköz alkalmazását szakképző intézmények számára. A projekt megvalósítás magába foglalja a szoftver tesztelését, és a tananyag kísérleti oktatását is.

2007. jan. 1. – 2009. dec. 31.

__RICOH - SZTAKI sajtóközlemény

2007. jan. 1. – 2013. dec. 31.

A JUMAS (Judicial Management by Digital Libriaries Semantics) egy európai projekt, melyet az Európai Bizottság 2007 és 2013 közötti időszakra meghirdetett 7. Kutatás és Fejlesztési keretprogramján belül az ICT program finanszíroz. A JUMAS projekt arra az igényre felel meg, hogy a felhasználókat multimédia könyvtárak, például bűnügyi tárgyalások dokumentációjának kezelésére alkalmas hatékony eszközökkel lássuk el. Folyamatban van új modellek és technikák kifejlesztése többféle adatforrásból származtatott beágyazott szemantika kinyerésére és megjelenítésére.

2006. okt. 1. – 2010. szept. 30.

Az AC-DC 5-Days Car EU FP6 projekt célja az európai autógyártók versenyképességének növelése olyan beszállítói hálózat létrehozása és működtetése révén, amely igen rövid, akár 5 napos határidővel képes kielégíteni az aktuális vevőigényeket a személygépkocsik piacán. Az ezzel kapcsolatos feladatok felölelik a termelésinformatika szinte valamennyi kulcsproblémáját: a terméktervezéstől a beszállítói hálózatok szervezéséig.