Tudományos projektek

2008. okt. 1. – 2011. szept. 30.

A jelenlegi kutatás elsődleges célja vizuális információt reprezentáló modellek
kidolgozása integrálva a képi objektumok strukturális, megjelenési és mozgási jellemzőit.
Véleményünk szerint ezen jellemzők integrálásával jelentősen javítható a jelenlegi képi
kategerizáló és felismerő algoritmusok hatékonysága.
Az ember látórendszerének talán a leghasznosabb tulajdonsága az objektumok felismerésének
és klasszifikációjának képessége. Egy pillantás alatt képesek vagyunk felmérni az

2008. okt. 1. – 2011. szept. 30.

A projekt célja, hogy szisztematikusan megvizsgáljuk a közép távú termelés tervezési és a rövid távú ütemezési problémák megoldása során felmerülő, az egyes szintek eltérő céljaiból eredő konfliktushelyzeteket, és új megoldási módszereket dolgozzunk ki, amelyek segítségével a kétszintű tervezési problémák megoldhatóak. Mivel feltesszük, hogy az ütemezők optimális ütemezést keresnek a saját céljaik szerint, ezért a tervezési probléma nem ekvivalens egy Pareto optimális megoldás megtalalásával, hanem egy kétszintű optimalizálási probléma.

2008. okt. 1. – 2012. szept. 30.

• Érzékelőkkel mérünk egy térrészt. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy a dinamikusan
változó térben valami jelentős történik?
• Meg tudjuk-e mérni, hogy a mért térben zajló eseményeknek mi a szabadsági foka?
• Lehet a passzív méréssel becslést tenni arra, hogy a térrészben külső beavatkozás történt?
• Ha célzottan beavatkozunk, tudjuk-e mérni a hatást? A hatás alatt a térrész folyamatainak
célzott és a beavatkozástól függő megváltozását értjük.
• Milyen geometria szerkezetek és fizikai folyamatok becsülhetők meg érzékelő-hálózatok

2008. már. 15. – 2011. már. 31.

Reliability focused research on optimizing Wind Energy systems design, operation and maintenance: Tools, proof of concepts, guidelines & methodologies for a new generation.

ReliaWind project is awarded EU funding within the frame of the European Union’s Seventh Framework Programme for RTD (FP7) under the Specific Programme COOPERATION, Theme 5 - Energy (Call FP7-ENERGY-2007-1_RTD)

2008. már. 1. – 2012. feb. 29.

Az S-Cube egy olyan integrált és multidiszciplináris kutatói közösséget akar kialakítani, amely Európát vezető helyzetbe hozza a szoftver-szolgáltatások forradalmában, így segítve a szolgáltatásalapú Internet alakulását, ami az eljövendő interaktív társadalmunk gerincét képezi.

A kutatói szakértelem és a kutatók közötti intenzív kollaboráció a szoftver-szolgáltatások területén a következő problémákra próbál megoldást találni:

2008. jan. 1. – 2009. dec. 31.

Az Enabling Desktop Grids for e-Science (EDGeS) című, az EU FP7 Infrastruktúra program alatt elnyert pályázat első sorban a kutatói közösségek részére alakít ki e-infrastruktúrát. A projekt a rendkívül nagy informatikai (számítási, háttértár és hálózati) kapacitást igényelő felhasználói csoportokat és közösségeket célozza meg, mely erőforrások és szolgáltatások a jelenlegi e-infrastuktúrákban még nem állnak rendelkezésre.

2008. jan. 1. – 2012. dec. 31.

Az S-Cube olyan integrált és multidiszciplináris kutatói közösséget fog létrehozni, ami Európát vezető helyzetbe hozza a szoftver-szolgáltatások forradalmában, így segítve a szolgáltatásalapú Internet alakulását, ami az eljövendő interaktív társadalmunk gerincét képezi.

A kutatói szakértelem és a kutatók közötti intenzív kollaboráció a szoftver-szolgáltatások területén a következő problémákra próbál megoldást találni:

2007. dec. 1. – 2010. már. 1.

Az Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET (IQTool) projekt célja egy nyílt forráskódú szoftver kifejlesztése, amit egy LMS-be lehet integrálni. Az eszköz így alkalmas az eLearning képzési programok és tananyagok oktatási színvonalának mérésére, mivel támogatja egy, a minőséget mérő eszköz alkalmazását szakképző intézmények számára. A projekt megvalósítás magába foglalja a szoftver tesztelését, és a tananyag kísérleti oktatását is.

2007. jan. 1. – 2009. dec. 31.

__RICOH - SZTAKI sajtóközlemény

2007. jan. 1. – 2013. dec. 31.

A JUMAS (Judicial Management by Digital Libriaries Semantics) egy európai projekt, melyet az Európai Bizottság 2007 és 2013 közötti időszakra meghirdetett 7. Kutatás és Fejlesztési keretprogramján belül az ICT program finanszíroz. A JUMAS projekt arra az igényre felel meg, hogy a felhasználókat multimédia könyvtárak, például bűnügyi tárgyalások dokumentációjának kezelésére alkalmas hatékony eszközökkel lássuk el. Folyamatban van új modellek és technikák kifejlesztése többféle adatforrásból származtatott beágyazott szemantika kinyerésére és megjelenítésére.