Autonóm járműirányítási Laboratórium

 
Autonóm járművekhez kapcsolódó érzékelő és környezetdetektáló módszerek kutatás-fejlesztése és demonstrálása
2016. aug. 2. – 2017. már. 31.
 

Kutatólaboratóriumunkban több éve folyik közúti jármű orientáltságú kutatás, aminek eredményei kutatási pályázatokban, publikációkban, valamint ipari megbízásokban öltöttek testet. A megvalósult eredmények teljes körű demonstrációs lehetőségére intézeten belül általában nem volt mód, csak néhány részeredmény bemutatása volt lehetséges;  az ipari cégek legfeljebb egy-egy konkrét projekt feladat keretén belül biztosítottak időlegesen kísérleti platformot, ami jelentősen beszűkítette az eddigi mozgásterünket.

Az autonóm járművek létrehozása és közlekedésbe integrálása – a járműközlekedés elektrifikálása mellett – korunk egyik legnagyobb kihívása a közlekedési K+F területén. Annak dacára ez a helyzet, hogy az autonóm működés már a mai gépjárművek számos funkciójában megjelenik. E működésért felelős rendszerek alapvető célja a vezető támogatása. E rendszerek a járművön, illetve annak környezetében végzett mérések alapján hoznak autonóm módon döntéseket, amelyek révén a balesetek kerülhetők el, továbbá csökkentik a járművezetők terheit, s ez által nagyobb megbízhatóság érhető el a vezetésben. Az autonóm jármű megvalósításának meghatározó lépése az érzékelés, mérés, detektálás hatékonyságának, megbízhatóságának növelése, amely magában foglalja megbízhatóan működő feldolgozási és detektálási algoritmusok fejlesztését, ezek jármű-elektronikai platformokon való megbízható realizálását, valamint a megvalósított rendszerek különböző körülmények közti tesztelését, verifikálását, validációját. Ezt a feladatot alapozza meg, és az ezen a területen folytat kutatás-fejlesztést a projekt.

Mint az az ERCIM News autonóm járművekkel foglalkozó különszámában megjelent cikkben is olvasható, a projekt célkitűzése az autonóm járműirányítás egy jól használható környezetének kialakítása, kutatási és fejlesztési tevékenységek, valamint különféle demonstrációk kidolgozása.