Kutatási adatok kezelése és a Nyílt Tudomány témában tartott előadást Kovács László a HRDA virtuális rendezvényén

Dr. Kovács László, a SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályának vezetője Adatrepozitóriumok címmel tartott előadást a HRDA meetup-sorozat idei 4. rendezvényén.

A 2019. őszén a SZTAKI (mint koordinátor), az MTA Könyvtár és Információs Központ, a HUNOR Egyesület és a KIFÜ részvételével megalakult HRDA (Hungarian RDA) az RDA (Research Data Alliance) magyarországi szervezete, melynek célja a kutatási adatok minél szélesebb körű elérésének biztosítása, valamint az ehhez szükséges szabványok hazai bevezetésének előremozdítása.

Kovács László az adattárolás jelenlegi helyzetének rövid bemutatása után részletesen beszélt a modern repozitóriumi funkciókról, a repozitóriumokkal szemben támasztott elvárásokról, azok megvalósításáról. Előadásának másik fő témája az adatelvű tudomány megvalósulása, mely során a kutatási adatok tárolásának infrastrukturális környezetét, a repozitóriumok egymásra épülő rendszerét, valamint az adatkezelési és -tárolási szolgáltatások mikéntjét vázolta fel.

A virtuális eseményen a már elindult kezdeményezésekről - Nyílt Tudomány Mozgalom, EOSC (European Open Science Cloud) - és azok várható eredményeiről szintén szó volt.