Konzorcium a jövő internetéért

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet két egysége, a 3D Internet-alapú Kontroll és Kommunikációs Laboratórium és az Informatikai Kutatólaboratórium Adatbányászat és Keresés Csoport 194 MFt  összegű NFÜ , KTIA_AIK_12 típusú, " Virtuális téri neurokognitív kutatóműhely létrehozása a jövő immerzív médiatechnológiáinak kutatásához és fejlesztéséhez (NeuroCogSpace) ” című projektet nyert el konzorciumban az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem két tanszéke, az Ergonómia és Pszichológia  és a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék ével valamint az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tel közösen.

A projekt célja kettős:

  1. nemzetközi szinten egyedi kutatóműhely és laboratórium létrehozása a VirCA  platform segítségével virtuális téri neurokognitív alapfolyamatok és gyakorlati navigációs kérdések vizsgálatára,
  2. az új laboratórium első alkalmazása világújdonságot jelentő kísérletekben.

Az első cél mentén a projket kiépít egy valós tértől és helytől független ökológiailag valid, online kísérleti kollaborációs VirCA alapú hálózatot " augmented reality " infrastruktúrával. Az EU trendeknek megfelelően erős interdiszciplináris lehetőségeket biztosít (mérnöki, informatikai, ergonómiai és kognitív idegtudományok).  A különböző szakterületű kutatók elismert tudása és az egyedi, összeköthető kísérleti kollaborációs platform nemzetközileg kiemelkedő kutatóműhely megalapozására és új, világszínvonalú paradigmák kidolgozására vezet. Közvetlenül szolgálja az kiemelt EU trendeket, pl. a jövő internetén megjelenő 3D immerzív kollaborációs terek és 3D interaktív médiarendszerek fejlesztését.

A kísérletek a jövő 3D internetének használatában alapvető keresési, tájékozódási és navigációs viselkedések alaposabb megismerését célozzák a neurokognitív folyamatoktól az ergonómiáig, egyedülállóan új módszereket alkalmazva: mozgás közbeni EEG regisztráció, virtuális terekben új szemmozgáskövetés és mindezek adatbányászati elemzése.