Egyedülálló könyv a tudományos átjárókról

A neves német tudományos-ismeretterjesztő kiadó, a Springer-Verlag gondozásában, Kacsuk Péter szerkesztésében látott napvilágot egy új kötet a tudományos átjárókról ( science gateways ). A “ Science Gateways for Distributed Computing Infrastructures ” az EU 7. keretprogramja keretében létrejött SCI-BUS (Science Gateway-Based User Support) projekt - amelyet a Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Laboratórium koordinált - által kidolgozott átjáró technológia eredményeit összegzi, valamint több alkalmazási területét is bemutatja.

A tudományos átjárók

A tudományos átjárók arra a tudományos kutatói problémára adnak megoldást, hogy a különféle elosztott számítástechnikai erőforrások (pl. gridek és felhők) miként érhetők el és használhatók egyszerű módon úgy, hogy ne kelljen egy biológusnak vagy egy kémikusnak értenie a mögöttes mechanizmust. A tudományos átjárókkal a kutatók hozzájutnak egy magas szintű interfészhez, amely elrejti a bonyolult infrastrukturális elemeket és csupán a kutató által kidolgozott és végrehajtani kívánt tudományos alkalmazás adott elosztott erőforráson történő futtatásához nyújtanak könnyen kezelhető felületet. A legismertebb és legelismertebb ilyen keretrendszer Európában a Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Laboratórium által fejlesztett WS-PGRADE/gUSE , ami természetesen a könyvben is főszerepet kap. 

A SCI-BUS projekt tapasztalatai

A könyv a SCI-BUS  projektben megszerzett tudást és tapasztalatot foglalja össze három részben. Az első rész bevezet a tudományos átjárók világába, és részletesen ismerteti a WS-PGRADE/gUSE rendszer koncepcionális hátterét, komponenseit és jellemzőit.  A könyv második része a SCI-BUS projekt 11 partnere által fejlesztett különféle alkalmazás-specifikus átjáró példányokat ismerteti. Ezek szintén a WS-PGRADE/gUSE-re épülnek. Többek között a molekuláris szimulációs kutatást segítő német MoSGridről, az asztrofizikai munkához készült olasz VisIVO -ról, a török partner által létrejött Statisztikai- szeizmológiai átjáróról, vagy a holland AMC által felállított idegtudományi számításokat támogató átjáróról olvashatunk. A harmadik, egyben utolsó rész pedig azokat az európai projekteket mutatja be, amelyekben a SCI-BUS projekt mellett szintén a WS-PGRADE/gUSE jelenti a technológiai hinterlandot.  

A Science Gateways for Distributed Computing Infrastructures című könyv publikálásának célja az, hogy a sikeres SCI-BUS projekt során felhalmozott hasznos tudáshoz azok a tudományos kutatói közösségek is hozzájussanak szerte Európában és a világon, amelyek kutatási tevékenységükhöz kiválóan tudnák a tudományos átjárókat alkalmazni, illetve amelyek meglévő átjáróikat új funkcionalitással és szolgáltatással tervezik bővíteni.