Benczúr András a Lendület-pályázat nyertese

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Tudományos Akadémia elnöke ez év elején is közzétette azt a pályázati felhívást, mely a Lendület-program keretében 2012-ben induló kutatócsoportok létrehozását támogatja az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben és a hazai egyetemeken. Nagy örömmel jelentjük be, hogy idén a pályázat nyertesei között van Dr. Benczúr András, a SZTAKI Informatikai Kutatólaboratóriumának vezetője is, aki az extrém méretű adatok elemzése és a keresőtechnológiák területén ért el nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő sikereket. Az infokommunikációs technológiák térhódításának köszönhetően szenzorok sokaságával felszerelt mobil eszközök kötik össze a felhasználókat, és közben óriási mennyiségű adatot hoznak létre. A fizikai és digitális világ között ma még meglevő választóvonal áttöréséhez teljesen új szemléletre van szükség, amely magában kell, hogy foglalja a hatalmas adatmennyiségekre szabott új algoritmusokat, szoftver és hardver architektúrákat és az egyének és a társadalom működésének finomabb ismeretét is.

A ,,Big Data" - a magyarul nehezen visszaadható kulcsszó; olyan infokommunikációs kérdéseket takar, ahol a fő probléma az adatok mérete és sokfélesége. A nagy adatmennyiségek gyors és automatizált kielemzése hatalmas gazdasági előnyhöz juttathatja az üzleti élet szereplőit. Az óriási méretű információfeldolgozási problémák jelensége elsősorban az üzleti intelligencia és a nagy hálózatok adatbányászata területén meghatározó: a közösségekkel kapcsolatos jelenségeken túl a technológia kitér a személyre szabott információkeresés, az ajánló rendszerek, az információszűrés, a navigációs és mobilitási adatok időbeli dinamikájára is.

Benczúr András matematikusokból és mérnökökből álló kutatócsoportja számára a kétféle szemlélet szinergiája a siker záloga: az alapvetően kísérleti jellegű eredményeket mély algoritmuselméleti és valószínűségszámítási tudással kell megalapozni az információk minőségileg új feldolgozásának jegyében. "Úgy érzem, hogy pályázatom támogatása egyben mind az Informatika Labor kollektíva teljesítményének, mind az informatika és az alkalmazott tudományok jelentőségének elismerése, amelynek nagyon örülök. Remélem, hogy a támogatás lehetőséget ad arra, hogy hazacsábítsam valamelyik külföldön dolgozó volt diákomat, illetve megakadályozzam azt, hogy magas fizetési ajánlatokkal az iparba csábítsák a legtehetségesebb fiatal kollégáimat." - nyilatkozta a Lendület-program első SZTAKI-s nyertese. Az ünnepélyes díjátadó május 30-án, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, nagy médiaérdeklődés mellett zajlott le, így a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet hazai kutatóbázisra építve akár nagy külföldi cégek technológia-beszállítójává válhat. "Így a nemzetközileg elismert tudományos eredményeken túl munkahelyeket teremtünk, magasan kvalifikált szakembereket itthon tartunk a kutatás, oktatás területén." -tette hozzá Benczúr András.