Szabadon felhasználható minőségirányítási megoldást hoztak nyilvánosságra a SZTAKI kutatói

Mérhető, zárt minőségirányítás (Quantifiable, Closed Quality Control, QC 2 ) a neve annak a szolgáltatáscsomagnak, amelyet bárki szabadon felhasználhat saját minőségirányítási fejlesztésének meghatározásához. A többnyelvű, ingyenesen elérhető (QC)² szolgáltatás két egy minőség-irányítási szabályzókört felmérő, definiáló és kiértékelő (QC)² Loop Editor szoftvereszközből, valamint a tudás-transzfert biztosító interaktív weboldal ból áll, amely a folyamatok fejlesztésén dolgozó szakemberek élő közösségét jelenti. A szolgáltatáscsomagot, mint alapjaiban új minőségirányítási módszertant és eszközrendszert egy Európai Uniós kutatási projektben dolgozták ki a németországi Aacheni Műszaki Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI) munkatársai – a résztvevő szakmai szövetségek és vállalatok közreműködése mellett.

Az MTA SZTAKI -ban működő Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium Prof. Monostori László vezetésével számos európai kutatás-fejlesztési projektben dolgozik, társadalmi felelősségvállalásukban mindvégig szem előtt tartva az ipari technológiák gyakorlati hasznosíthatóságát. A (QC)² projekt vezetője Dr. Viharos Zsolt János szerint a most megnyíló lehetőségek egyedülállóak: „ A módszertan és megoldás kidolgozása során a projektben résztvevő magyar és német, főként termelő iparvállalatok folyamatosan megfogalmazták igényeiket, véleményüket, így a jelenlegi megoldás számos gyakorlati elvárást és tapasztalatot is tükröz. Korábban a megoldás csak a projektben részt vevő vállalatok számára volt elérhető, de a projekt előrehaladásával és vállalati visszacsatolások alapján úgy döntöttünk, hogy a kidolgozott módszertant, az erre alapuló kifejlesztett szoftvereszközt, és így a teljes know-how-t bárki számára ingyenesen elérhetővé tesszük .” A kutatók azt remélik, jó például szolgálnak a tudományos eredmények széles körű társadalmi felhasználására és hasznosulására.

Ezt követően a (QC) 2 Közösség létrehozása már magától értetődő volt: bárki regisztrálhat és a vállalatok szakemberei megoszthatják egymással a minőségirányítási szabályzóköreiket, letölthetik a megfelelő ismeretanyagokat, s folyamatosan tanulhatnak egymástól. „ A tudásmegosztási mechanizmus kialakításakor részletesen elemeztünk több, az interneten folyamatosan jól működő információ-megosztási rendszert, és ezek közös elemeiből építettük ki a (QC) 2 oldalon elérhető működési mechanizmust. A weben a projektben résztvevő vállalatok egy-egy minőségirányítási szabályzóköre már most elérhető, illetve a weboldal folyamatosan mutatja a regisztrált felhasználók eloszlását pl. iparáganként és alkalmazottak száma szerint. Bár a szolgáltatások csak nemrég váltak elérhetővé, máris van regisztrált felhasználónk Hollandiából és Japánból is!” – tájékoztatott Dr. Viharos Zsolt János . A teljes szolgáltatás-portfólió jelenleg angol, német és magyar nyelven érhető el, de a nemzetközi elterjesztés érdekében a fejlesztők kidolgozták a Local Partner- modellt, amelyen keresztül a világ más országaiban egy-egy képviselő kutató-fejlesztő műhely a helyi (QC) 2 tevékenységeket koordinálhatja. „A célunk egy olyan nemzetközi hálózat létrehozása, mely folyamatosan képes megújítani szolgáltatásait, továbbá országhatároktól függetlenül helyi támogatást  nyújt a konkrét minőségirányítási fejlesztésekhez.” – mondta Viharos. Az eredmények terjesztése, gyakorlati felhasználás és tapasztalatok mellett a megoldás alapötlete tudományos szempontból is újdonságnak számít, hiszen a módszertan iparág-független.