CHIRON

 
Referring Innovative Technologies and Solutions for Ubiquitous Learning
2004. okt. 1. – 2006. szep. 30.
 

A program célja, olyan referencia tanulmányok készítése, amelyekben elemezzük azoknak a kutatásoknak és kísérleteknek az eredményeit, amelyekben olyan eLearning megoldásokat fejlesztettek ki, ahol a web, a digitális TV és a mobil technológiákat integrálják. A "ubiquitous learning" a mindenütt jelenlevõ tanulás az egész életen át tartó tanulás személyre szabott formája, a következõ generációs elektronikus tanulás. Ez a megoldás mind az informális mind a nem formális tanulás keretében lehetõvé teszi a tananyaghoz a könnyebb hozzáférést., a mobilitást az európai polgárok számára.

A program elsõdleges célcsoportja: az oktatás tervezõi, szakképzési döntéshozók helyi és európai szinten. A másodlagos célcsoportba tartoznak az eLearning fejlesztõk és szolgáltatók, pedagógiai és szociológiai kutatók, média szakemberek, és természetesen az elektronikus tanulás alkalmazói, beleértve a tutorokat, a mentorokat, a felnõttképzõket és a tanulókat.

Résztvevők: 10 partner

  • Maison des Sciences de l'Homme - MSH (Franciaország) koordinátor
  • Technical University of Crete, Laboratory of Distributed Multimedia Information Systems and **Applications - TUC/MUSIC (Görögország)
  • Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente - COREP (Olaszország)
  • Stockholm University - Department of Education - SU-DE (Svédország)
  • Multimedia Systems Center S.A. (Görögország)
  • MTA SZTAKI
  • Eduweb Multimédia Technológia és Távoktatási Rt.
  • Alliance for Strategies and Development of the Information Society -ASDIS (Bulgária)
  • Institute of Mathematics and Informatics - Bulgarian Academy of Sciences - IMI BAS (Bulgária)
  • European Distance and E-Learning Network - EDEN (Nagy Britannia)

A projekt teljes költségvetése: 505 931 Euro

Részlegek