Felhívás a SZTAKI - PPKE ITK PhD+ Gépi látás és tanulás PhD programra

Az MTA SZTAKI Számítógépes Optikai Érzékelés és Feldolgozás Kutatólaboratóriuma a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Roska Tamás Doktori Iskolájával együtt elindítja a Gépi látás és tanulás PhD programot tehetséges, élvonalbeli kutatási kihívásokat kereső diákok számára. A programot egyrészt a ma aktuális téma, az érzékelés és a gépi tanulás teszi tudományosan izgalmassá, másrészt az állami ösztöndíjat kiegészítő juttatások teszik anyagilag vonzóvá.

A programba olyan diákokat várunk, akik

 • egy akadémiai kutatóintézet megbecsült alkalmazottjává kívánnak válni,
 • képesek hosszabb távon is fenntartani a motivációjukat céljaik eléréséhez,
 • kreatívak, jó elemző képességűek, szeretik az elmélyült gondolkodást,
 • emberileg nyitottak és kompromisszumkészek.

A programra felvett PhD diákoknak lehetőségük lesz

 • gépi látás és gépi tanulás területén kutatni (neurális architektúrák, deep learning, stb. ),
 • az eredményeket konkrét alkalmazásban is kipróbálni (UAV, orvosi diagnosztika, digitális holografikus mikroszkópia),
 • nemzetközi tudományos konferenciákon az eredményeiket bemutatni,
 • ipari követelményeknek megfelelő fejlesztési metodikát is megismerni.

A PhD program során a kutatás és a fejlesztés egyensúlyára törekszünk, hogy megteremtsük a feltételeit új tudományos eredmények megszületésének és ezek lehetőség szerinti hasznosulásának is. A PhD programban a kutató munka a konzultációk mellett nagyfokú önállóságot is követel, mivel szerintünk a PhD megszerzésének folyamata nem egy tanfolyamhoz hasonlítható. A programban levő diákok megkapják a konzultációs, infrastrukturális és anyagi lehetőséget képességeik kibontakozására.

Jelentkezési határidő nincs, a pályázatokat folyamatosan fogadjuk!

Jelentkezés: a zarandy@sztaki.mta.hu e-mail címre küldött levéllel, az e-mail tárgyában fel kell tüntetni a „SZTAKI-ITK PhD+ jelentkezés” szöveget.

A levélhez mellékelni kell:

 • angol nyelvű önéletrajzot, amiben külön meg kell jeleníteni a fő szakmai érdeklődési területeket, az ismert technológiákat, és programozási nyelveket,
 • a BSc-s és MSc-s képzés indexének fénymásolatát pdf formátumban,
 • a megszerzett oklevél fénymásolata (kivétel, ha az aktuális félévben diplomázik),
 • rövid motivációs levél, amiben a pályázó megfogalmazza fő motivációját, középtávú szakmai célját és elhelyezi magát saját viszonyrendszerében (hol tart most?).

Részletek:

Formális PhD tanulmányok; a program alapvetően 4 éves, ami lefedi egy PhD megszerzésének időtartamát. Az első két évben biztosított a lehetőség az egyetemi képzésben való részvételre a PPKE-ITK képzési keretei között. Az egyetemen az információs technológia, bionika és orvosi biotechnológia területeiről lehet tárgyakat választani, illetve a laboron belüli kontroll mellett önálló tanulást folytatni célzott témákban összesen kb. 80 kredit erejéig. 2018-ban a kiemelt témák az egyetemen:

 • Virtuális Celluláris Gépek, Kilo-processzoros számítógép chip-ek, Celluláris hullámszámítógépek
 • Nano-fotonika, Nanoméretű érzékelő és „energy harvesting” eszközök, bio-nano jelenségek modellezése
 • Bioinformatika, proteomika, fehérje interakciók modellezése
 • Bio-inspirált navigáció és protézisek (korlátozott képességek pótlása)
 • Érzékelés - számítás – mozgatás – felügyelet komplex algoritmusai implementációval
 • Mély szubmikron, MEMS és 3D integrált áramkörök
 • „Lab-on-a-chip”, bionikus interfészek, agyi elektródok
 • Ultrahangos orvos-biológiai képalkotás, két- és több-foton mikroszkópia
 • Mesterséges tapintás és sztetoszkóp, akusztikus agyi feldolgozás
 • Különleges optikai-számító eszközök
 • Ideghálózatok modellezése/Kvantitatív idegtudományi modellezés
 • Humán nyelvtechnológia/Orvosi nyelvfeldolgozás

Az egyetemi PhD képzéshez hagyományosan hozzátartozik 4 félév gyakorlatvezetés is egy-egy tantárgyból. Ez egy olyan jellegű tapasztalatszerzési forrás, amit mi a képzés fontos elemének tartunk.

A pályázás menete, alapkövetelmények:

 • a pályázás több körös és a nyertes jelölteknek a doktori iskola felvételijén is túl kell jutniuk. (Kivételes esetekben lehetőséget biztosítunk egy féléves vagy egyéves „pre phd” státuszú csatlakozásra, ami alatt lehetőség van a kutatási témát mélyen megismerni, a kísérleti kereteket kiépíteni, illetve publikációs pontokat gyűjteni.),
 • legalább középfokú angol nyelvvizsga,
 • MSc. záróvizsga és oklevél (kivéve az éppen aktuális szemeszterben végző diákoknál).

A felvételin ellenőrzött ismeretek:

 • C++ (vagy Java, Phyton, C#) programozási nyelv,
 • objektumorientált programozás,
 • képfeldolgozás, data mining, neurális architektúrák (előny, de nem kötelező tudás),
 • angol nyelvtudás,
 • általános problémamegoldó képesség.

Kötelezettségek:

 • a kidolgozott metodika szerint kutatást folytatni a labor kutatási témáiban,
 • teljesíteni az egyetemi doktori képzés feltételeit,
 • részt venni a kutatáshoz kötődő fejlesztési munkákban.

Juttatás: a nyertes pályázóknak az állami ösztöndíját (első két évben nettó 140eFt, második két évben nettó 180eFt) a SZTAKI kiegészíti olyan mértékben, hogy eltűnjön az ipari és az akadémiai fizetések közötti szakadék.