Grid erőforrás projekt

 
Számítógépes erőforrások kombinált oktatási, illetve szuperszámítás-technikai célú felhasználása grid technológia segítségével
2005. feb. 28. – 2006. máj. 31.
Külső azonosító
GVOP-3.1.1.-2004-05-0012/3.0
Költségvetés
59 050 000 Ft
 

A hazai szuperszámítás-technika, illetve grid kutatás az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A korábbi alapkutatások folytatódása mellett megjelentek a szolgáltatási szinten működő szuperszámítás-technikai, illetve elosztott „virtuális szuperszámítógép”, ún. grid szolgáltatások, az esetek többségében PC-labor architektúrákra alapozva.
Bár a PC-technológia, illetve a szuperszámítás-technikában alkalmazott technológia külön gyökerekből táplálkozik, az utóbbi időben jelentős konvergencia mutatkozott e két ránézésre eltérő terület között, és felvetette annak a lehetőségét, hogy megvizsgáljuk, miként lehet a kétféle technológia előnyös oldalát egyesítve egy, a kettős felhasználást minden aspektusban támogató, könnyen és biztonságosan menedzselhető infrastruktúra létrehozására használni.
A projekt célja egy olyan technológiai megoldás kifejlesztése, amely alapvetően a szuperszámítás-technikában népszerű kliens-szerver modellre épül; követve azt a klasszikus felépítést, hogy a szolgáltatók (szerverek) egy jól védett helyen, számukra kialakított biztonságos környezetben működnek, és az igénybevevők (kliensek) attól függően, hogy mely szolgáltatásokat veszik igénybe, kapnak irodai környezetet, illetve szuperszámítás-technikai környezetet.
A szolgáltatások kiépítése szempontjából rendkívül fontos azok virtualizációja, illetve tartalékolása. A virtualizáció azt jelenti, hogy az adott szolgáltatás egy a szolgáltatásra jellemző nyilvános címen érhető el, ahol a tényleges kiszolgáló egy erőforrás-tartományból bármely gép lehet, a kliens számára - láthatatlan - anonim módon. A virtualizáció magában rejti a tartalékolás lehetőségét is: azaz, ha az erőforrás tartomány egy eleme nem működik, akkor ez a szolgáltatás minősége szempontjából (illetve kellően kis számú erőforrás leállása esetén, a teljesítmény szempontjából) nem jelent degradálódást. E népszerű technológiát nagy rendelkezésre-állású fürt-technológiának nevezik (High Availability Clustering).
Mivel a kialakított rendszerben elválik a szolgáltatás a fizikai szolgáltató géptől, lehetőség nyílik egy fizikai gépen többféle szolgáltatás betöltésére, és az erőforrások arányának dinamikus változtatására, a pillanatnyi valós igényeknek megfelelően.
Az irodai környezetet elérni kívánó felhasználó egy, a klasszikus vékony-kliens technológiához hasonló, de annak számos lényeges elemével bővített változatát használja ki a szolgáltatásokhoz való csatlakozásra.
Az operatív működés, a programok futtatása, az adatok állandó, vagy ideiglenes tárolása egy fizikai kiszolgálón keresztül valósul meg, mely kiszolgáló mind működési feltételeit, mind a hozzáférés biztonsági alapját tekintve a neki leginkább megfelelő környezetben található.