Iparközelben az alapkutatási intézmény

Az MTA SZTAKI tevékenységének egyik fókuszát az ipar 4.0-hoz kötődő, ipari együttműködéssel megvalósuló, többnyire nemzetközi projektek képezik.

Napjaink egyértelmű tendenciája, hogy az informatikai megoldások egyre inkább a mindennapi élet részévé válnak. Ezzel párhuzamosan intelligens, önálló egységeknek kell együttműködniük – legyen szó a gyártásról, a logisztikáról, a közlekedésről, az energiaellátásról, az egészségügyről vagy számos más területről, amelyek feladata, hogy feldolgozzák a rohamosan terjedő szenzorok adatait, döntéseket hozzanak, illetve beavatkozzanak a környezetükbe. E folyamat során egyre nagyobb szerephez jutnak az olyan korszerű technológiák, mint például a big data megoldások, az adatbányászat vagy a felhőalapú számítástechnika.

Az önálló döntéshozási képességgel rendelkező egyedekből felépülő nagy, bonyolult, úgynevezett kiberfizikai rendszerek terjedése számos új kutatási kérdést vet fel. Olyan nagy áttörés várható e területen, hogy az felér a negyedik ipari forradalommal. Nem véletlen tehát, hogy az MTA SZTAKI kutatási és fejlesztési tevékenységének egyik – gyártás-orientált – fókuszát az úgynevezett Industrie 4.0 vagy ipar 4.0 képezi. E rendszerek komponensei önmagukban okosak. Alaptulajdonságuk a hálózati összekötöttség, vagyis kapcsolatba tudnak lépni egymással, és fel tudják használni az interneten elérhető adatokat és szolgáltatásokat.  Fontos jellemzőjük a beágyazottság, az állandó kapcsolat a valós és a virtuális világ elemei között. 

Intézetünk szerepéről bővebben a TechstoryM2M hasábjain olvashat.