Beszámoló a Magyar Közgazdasági Társaság 56. vándorgyűléséről

A Magyar Közgazdasági Társaság 56. vándorgyűlése 2018. szeptember 6. és 8. között Debrecenben került megrendezésre. Az évente megrendezésre kerülő találkozón egyedülálló módon a közgazdaságtan valamennyi részterülete (makro- és mikroökonómia, közösségi, regionális, nemzetközi gazdaságtan stb.) és valamennyi irányzata (klasszikus, keynesiánus, monetarista, alternatív stb.) képviselteti magát mind elméleti, mint empirikus szemléletben.

A társaság nemcsak a hazai egyetemek oktatóit és tudományos kutatóit, hanem az akadémiai életen kívüli szféra képviselőit (központi bankok, állami intézmények), illetve a globális piac domináns szereplőit is közös diszkusszióra hívta; idén "az innováció, mint a versenyképesség kulcstényezője" témakörben.

A rangos esemény lehetőséget teremtett más tudományágak - akár azonos témában elért eredményeinek - bemutatására, megvitatására is. Intézetünk munkatársait idén is felkérték az MTA SZTAKI ipari digitalizációval kapcsolatos kutatási eredményeinek megosztására. Monostori László igazgató és Váncza József, a Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium vezetőjének előadása "Az ipar digitalizációjának új perspektívái és kihívásai" címet viselte. Nick Gábor, a labor tudományos segédmunkatársa pedig "Az ipar digitalizációjának kérdőjelei – központban az ember" témában fejtette ki álláspontját. A téma aktualitására való tekintettel mindkét előadást nagy érdeklődés kísérte.

monostori