Gáspár Péter

kutatólabor vezető
Cím
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Szobaszám
K 220
E-mail
gaspar.peter@sztaki.hu
Telefon
+36 1 279 6171
Fax
+36 1 466 7503

Bemutatkozás

Gáspár Péter az M.Sc. végzettségét 1985-ben és Ph.D. fokozatát 1997-ben szerezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán, míg a D.Sc. tudományos fokozatát a Magyar Tudományos Akadémián 2007-ben. 1990 óta kutatóként dolgozik a az MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Laboratóriumában, majd 2016-től ugyanott kutató professzori minőségben. A Laboratóriumon belül a Járműdinamika és Irányítás Kutatócsoport vezetője. A BME egyetemi tanáraként 2013-tól a Közlekedés és Járműirányítási Tanszék vezetője. Az IFAC Járműirányítási és Közlekedési Bizottságainak tagja. Több irányításelméleti szakkönyv társszerzője. Ezeken kívül 52 folyóiratcikk, 4 könyvfejezet és 176 konferencia előadás szerzője, több mint 465 hivatkozással. Kutatási érdeklődése a lineáris és nemlineáris rendszerekre, robusztus irányításra, rendszer identifikációra és irányítási célú identifikációra terjed ki. Ipari motiváltságú érdeklődése mechanikai rendszereket, jármű struktúrákat és járműirányítást foglalja magában.

Beosztások

 • Csoportvezető: Járműdinamika és Irányítás
 • Tudományos tanácsadó: MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratórium

Végzettség

 • MTA lev. tagja
 • D.Sc. fokozat Magyar Tudományos Akadémia, 2007
 • Ph.D. fokozat BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, 1997
 • M.Sc. BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, okl. gépészmérnök, 1985

Kutatási területek

 • Lineáris és nemlineáris modell alapú irányítástervezési módszerek
 • Járműkomponensek irányítás, pl. Változtatható geometriájú futómű, futómű globális irányítása
 • Járműoszlop kooperatív irányítása
 • Járművek integrált irányítása
 • Decentralizált irányítási architektúrák

Tagságok, megbízatások

 • MTA Számítástechnikai és Automatizálási Bizottság tagja
 • IFAC Járműirányítási Bizottságának tagja
 • IFAC Közlekedési Bizottságának tagja

Oktatási tevékenység

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Irányításelmélet (MSc képzés)
  • Járműirányítás (BSc képzés)

Válogatott projektek

 • TRUCKDAS projekt (2009-2012)
  • A TRUCKDAS projekt (Vezetéstámogató elosztott rendszerek innovációja haszongépjárműves platformra) célja aktív biztonsági és vezetőtámogató funkciók megvalósítása volt haszongépjárműves platformra annak érdekében, hogy segítségükkel a haszongépjárművekre jellemző szigorú gazdaságossági feltételek és üzemeltetési körülmények között is elérje a kívánt balesetszám-csökkentő hatást.
 • Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont (2004-2008)
  • Az EJJT projekt célja az egyetemi és akadémiai járműipari kompetencia/tudás felépítése és a vállalati szféra részére történő szolgáltatása. Fontos kutatási területek voltak a különféle járműkomponens szintű irányítások, az integrált irányítások és az elosztott irányítási struktúrák. Ezekhez a kutatási területekhez szorosan kapcsolódtak a szoftver technológiák tervezési kérdései.

- Primerköri nyomásszabályozó átalakítás (2003-2004)

  • A projekt során az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. régi relés Primerköri nyomásszabályozóját cseréltük le saját fejlesztésű korszerű, elosztott, PLC-alapú szabályozórendszerre. Korszerű irányítási algoritmusokat dolgoztunk ki és implementáltunk. A projekt része volt az Atomerőmű teljesítménynövelési projektjének.

- Nemlineáris rendszerek irányítási célú modellezése (2005-2008)

  • Az OTKA kutatás célkitűzése volt a folytonos idejű nemlineáris állapotegyenletekkel leírt modellekben szereplő paramétereknek bemenet-kimenet mérési adatok segítségével történő becslése, az úgynevezett szürkedoboz (grey-box) identifikációs probléma megoldása. Kutatásaink során a folytonos idejű lineáris változó paraméterű (LPV) modelleken alapuló szürkedoboz paraméterbecslési probléma megoldására fókuszáltunk és különös tekintettel olyan kérdések megválaszolására, mint az ismeretlenkezdeti érték által okozott bizonytalanság kiküszöbölése vagy a mintavételezési idő hatása az identifikációs eljárás konvergenciájára.

Publikációs adatbázisok

Kiemelt publikációk

További publikációk