Globális versenybe kapcsolja be Európát a járműipari tesztpálya

2019. május 20-án került átadásra a zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpálya első üteme, mely nemcsak a magyar kutató-fejlesztő tevékenységek bővüléséhez járul hozzá, de munkahelyeket teremt és önvezető, valamint elektromos autók tesztelésére is alkalmas.

A 45 milliárd forintból megvalósuló tesztpálya Európa egyik legnagyobb innovációs kutató-fejlesztő infrastruktúrája a járműipar területén, melyet jól illusztrál az a tény is, hogy az első ütem átadásáig csaknem 150 multinacionális cég és hazai kutatóközpont jelezte kutatási és innovációs tevékenységgel kapcsolatos szándékát.

A tesztpályát az általános közúti gépjárművek, valamint gép­járműves rendszerek mér­nöki tesz­te­lé­sén kívül, a korszerű technológiákat felhasz­náló fejlesztések infra­struk­tu­rális támo­ga­tá­sára hoztak létre. E technológiák közé tartoznak az

  • elektromos autók, gépjár­művek;
  • okos/intel­li­gens/ön­ve­ze­tő/au­to­­­nóm autók, gépjárművek;
  • út-, és környezetérzékelés;
  • egymással és az infrastruktúrával kom­muni­káló autók, gépjárművek;
  • ad hoc és tervezett gépjármű konvojok;
  • autók a virtuális valóságban, virtuális valóság az autókban.

A ZalaZone a fenti kiemelt társadalmi jelentőségű fejlesztések területén születő lát­ványos eredmények demonstrálására, a szakértők átmeneti ne­hézségeinek, módszertani kihívásainak megoldására is alkalmas.

A tesztpálya ünnepélyes megnyitóján néhány korszerű gépjárműves rendszert mutattak be a fejlesztő, ill. gyártó cé­gek. A bemutatott rendszerek a technológia különböző szegmenseit, valamint a fejlesz­tések különböző ké­szült­ségi szintjét képviselték.

Az átadón intézetünk a győri Széchenyi  István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjával együttműkö­dés­ben kifejlesztett önvezető gépjárműves funkciók működését mutatta be egy kor­szerű szenzorokkal és irányító­rendszerekkel kiegészített, elektromos Nissan Leaf személy­gépjárművön. A gépkocsira felszerelésre került egy nagy pontosságú műholdas navi­gációs eszköz, mely az útvonalkövetés alapjául szolgál, és amelynek pozíció-ada­tait mindkét említett irányítórend­szer használja. A gépkocsi tetején két külön­böző felbontású ‒ vagyis eltérő csatorna-számú ‒ LIDAR szenzort helyeztünk el; ezek az érzékelők az úton lévő, ill. útmenti akadályok felismerését, valamint ‒ meg­fe­lelő algoritmusok segítségével ‒ azok elkerülését teszik lehetővé. A zalaegerszegi tesztpályán ezúttal egy álló műanyag hordó képezte az úton lévő akadályt, amelyet az önvezető gépjárműves rendszer megfelelően érzékelt:a kikerülő műveletet megfelelően, való sidőben végrehajtotta, majd sikerrel folytatta előre megtervezett útját.

zalazone